Surf safe

Ooh hoo. Ook surfen móet je veilig doen. Internetten met een verouderde versie van je browser is hartstikke gevaarlijk.

Zeg eerlijk, surf jij veilig?