Op naar New Orleans!

Dringende behoefte te gapen naar sterren? Next trip: New Orleans! Brangelina heeft namelijk besloten zich met kindertjes daar te vestigen.